Strona główna | Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia
 


           „W trosce o zapewnienie jakości kształcenia, jak również stałe jej podnoszenie (doskonalenie), władze oraz pracownicy Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej (w tym również władze Katedr: Informatyki i Zarządzania), w ramach swojej działalności, konsekwentnie i systemowo dążą do przekazywania studentom, doktorantom i absolwentom Wydziału takiego zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, aby mogli oni realizować swoje plany zawodowe i naukowe.
           Zapewnienie jakości kształcenia na Wydziale Informatyki i Zarządzania PWr oraz ciągłe jej doskonalenie stanowi tym samym jeden z kluczowych celów Wydziału (…).
           Za osiągnięcie tego celu odpowiedzialni są przede wszystkim wszyscy pracownicy i współpracownicy Wydziału, a także studenci oraz doktoranci, w zakresie przypisanych i zadań, uprawnień i odpowiedzialności. Wprowadzenie natomiast i utrzymanie odpowiednich mechanizmów umożliwiających osiągnięcie powyższego celu jest jednym z zasadniczych działań władz Wydziału (oraz władz Katedr) pozwalających na dalszy jego rozwój oraz utrzymanie wysokiej pozycji na rynku usług edukacyjnych”.  

                                                              Fragment Polityki Jakości WIZ PWr

 

 

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty