Logowanie

Wydział Informatyki i Zarządzania

Projekty

Wydział Informatyki i Zarządzania oferuje pełen zakres studiów: licencjackie i inżynierskie, magisterskie, a także studia doktoranckie i podyplomowe

Decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Wydział Informatyki i Zarządzania otrzymał prawa nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie INFORMATYKA. Wydział rozpoczął także starania o przyznanie praw habilitacyjnych w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ZARZĄDZANIE.

Informacji o habilitacjach udziela Wiesława Darska, tel. 71 320 42 42.

Ponadto w 2006 roku na Wydziale utworzone zostało Centrum Egzaminacyjne ECDL-A oraz certyfikowane laboratorium, w którym przeprowadzane być mogą egzaminy ECDL, ECDL-A oraz inne specjalistyczne, zgodnie z mapą certyfikacji znajdującą się na stronie »

Szczegóły znaleźć można w zakładce Studenci- Centrum egzaminacyjne ECDL »

Politechnika Wrocławska © 2018