Strona główna | Centrum Egzaminacyjne ECDL
 

ECDL – European Computer Driving Licence (Europejski Certyfikat Umiejętności


Komputerowych)

 

  Strona główna

 

 

 

Centrum Egzaminacyjne ECDL Politechniki Wrocławskiej jest jednostką certyfikowaną przez Polskie Biuro ECDL działające przy Polskim Towarzystwie Informatycznym (www.pti.org.pl).

Posiada numer PL-CE0014.
Posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów ECDL (www.ecdl.pl).

 


Certyfikaty ECDL
 Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych zaświadcza, że jego posiadacz posiada podstawowe umiejętności obsługi komputerów i potrafi efektywnie wykorzystać je w codziennej pracy. Wymagania są ustalone jednolicie dla wszystkich krajów europejskich, dzięki czemu wymagania stawiane zdającym są wszędzie na tym samym poziomie, a zdobyty dokument ma takie samo znaczenie w całej Europie.
Certyfikat jest obiektywnym miernikiem wyszkolenia pracownika zatrudnionego bądź zatrudnianego, gdyż jest standardem europejskim. Nie zależy także od miejsca zdobycia umiejętności, ukończonych kursów ani wykształcenia. Duży wybór spośród proponowanych certyfikatów umożliwia ich zdobywanie osobom z różnym poziomem wiedzy i umiejętności.
ECDL opracowano również z myślą o pracodawcach. Przyjmując nowego pracownika posiadającego certyfikat ECDL, pracodawca może mieć pewność, że osoba ta posiada właściwe przygotowanie obsługi komputera potwierdzone zdanymi egzaminami.

 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dn. 12.07.2007 r. § 15 p. 2.

Student posiadający Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, zwany dawniej Europejskim Komputerowym Prawem Jazdy (European Computer Driving Licence), może być zwolniony z obowiązku udziału w zajęciach z zakresu technologii informacyjnej.

 

Cennik
 Aktualny cennik dla każdego rodzaju certyfikatu dostępny jest na stronie WWW: www.ecdl.pl.

 

Podręczniki
 W księgarniach można nabyć książki przygotowujące do egzaminów ECDL np.: PWN

 

Dane kontaktowe Centrum Egzaminacyjnego PL-CE0014 we Wrocławiu

 

mgr Hanna Mazur - Pełnomocnik Dziekana ds. ECDL - Kierownik Centrum Egzaminacyjnego
 bud. D-2, pok. 201/19 
 tel. 71 320 39 05
 kom. 696 413 410

 

Adres e-mail: ecdl[at]pwr.edu.pl

 

Adres do korespondencji:
 Hanna Mazur 
 Instytut Informatyki

 Politechnika Wrocławska
 Wyb. Wyspiańskiego 27
 50-370 Wrocław

 

Adres Laboratorium ECDL:
 Politechnika Wrocławska
 Wrocław, Skwer Idaszewskiego 1
 bud. D-2, lab 107

 

Administrator Laboratorium ECDL: 
 inż. Urszula Laskowska 
 bud. D-2, pok. 201/4

 tel. 71 320 37 75

 e-mail: Urszula.Laskowska[at]pwr.edu.pl

 
Rozliczenia finansowe
 mgr Anna Florczak 
 bud. B-4, pok. 1a12
 tel. 71 320 21 34
 e-mail: Anna.Florczak[at}pwr.edu.pl

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty