Logowanie

Wydział Informatyki i Zarządzania

Kierunek Informatyka

Program kształcenia kierunku Informatyka 2017/18 - Studia I stopnia - inżynierskie »
Program kształcenia kierunku Informatyka 2017/18 - Studia II stopnia - magisterskie »

Chcesz studiować informatykę?

Masz do wyboru:

Studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie) I stopnia (inżynierskie) w jęz. angielskim: Computer Science II stopnia (magisterskie) II stopnia (magisterskie) w jęz. angielskim: Computer Engineering, Information Technologies, Intelligent Information Systems Studia niestacjonarne (zaoczne) I stopnia (inżynierskie) II stopnia (magisterskie)

Informatyka, studia I stopnia (inżynierskie)

Zdobędziesz wiedzę o ogólnych zagadnieniach informatyki, między innymi o systemach operacyjnych, algorytmach i strukturach danych czy językach i technikach programowania. Poznasz technikę analogową i cyfrową, architekturę komputerów czy tajniki zarządzania projektami informatycznymi. Nie zabraknie też zagadnień związanych z prawnymi i etycznymi aspektami informatyki. Studia uświadomią Ci różnorodność jej zastosowań w systemach technicznych, ekonomicznych czy biomedycznych. Nauczą metod gromadzenia i przetwarzania danych, podstaw podejmowania decyzji- sterowania, metod sztucznej inteligencji i systemów ekspertowych. 

Informatykę uzupełni wiedza z fizyki i matematyki, poszerzona o podstawy zarządzania, finansów i komunikacji społecznej.

Zdobyte u nas umiejętności uczynią z Ciebie wysokiej klasy specjalistę, który bez problemów odnajdzie się na wymagającym rynku pracy. Pozwolą Ci one swobodnie posługiwać się narzędziami i systemami informatyki, zajmować się bazami i hurtowniami danych, sieciami komputerowymi, w tym ich bezpieczeństwem i technologiami internetowymi. Stosować informatykę w systemach informatycznych i informacyjnych ( w tym webowych i multimedialnych) oraz nieinformatycznych (między innymi w systemach podejmowania decyzji). 

Najlepsi z najlepszych mają szansę od II semestru dołączyć do Studium Podstawowych Problemów Informatyki. Przygotuje Cię ono do współuczestniczenia w realizacji projektów badawczych realizowanych z zakresu inteligentnych technik. Wiedzę objętą w standardzie poszerzałbyś o przedmioty humanistyczne i kierunkowe. Studenci PPI już na etapie studiów magisterskich przygotowują się do pisania doktoratu. Obecnie absolwenci kierunku to zdecydowana większość na prowadzonych na wydziale studiach doktoranckich.

Nie zapominamy o stworzeniu Ci szansy międzynarodowej kariery. Stąd wymogi odnośnie znajomości języka angielskiego na poziomie B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, w tym umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu informatyki.

Informatyka, studia I stopnia (inżynierskie) w j. angielskim: Computer Science

Basic knowledge of: Mathematics and physics, General computer science areas, such as: operating systems, algorithms and data structures, languages and programming techniques, digital and analog technique, computers architecture, project management as well as ethical and legal aspects of computer science, Informatics application in various systems, such as: technical, ecological, biomedical and others. Skills related to: Informatics tools and systems: Modern computers and external devices, Programming and software engineering, Computer networks, especially computer safety and Internet technologies, Databases and data warehouses. Application of information technology in informatics and information systems (embedded and distributed systems including Web systems and multimedia systems). Skills enable: Implementation and deployment of effective, reliable, safety and meet users requirements informatics systems. Comprehension, evaluation and deployment of different solutions used in scope of computer systems, Maintenance, installing, administration and deployment of tools and problem oriented informatics systems, Developing of system documentation. Qualifications that enable: Employment in informatics companies that build, deploy and maintain informatics tools and systems, particularly employment in project teams, especially programming teams Employment in organizations and companies using informatics tools and systems. Continuing studies at the second level Master studies.

Informatyka, studia II stopnia (magisterskie)

Studia trwają III semestry.

Oprócz przedmiotów kierunkowych takich, jak: Modelowanie i analiza systemów informatycznych, Teoria i inżynieria ruchu teleinformatycznego, Metodologia nauk empirycznych, Systemy wspomagania decyzji czy Systemy informacyjne, uczyć się będziesz także przedmiotów specyficznych dla wybranej przez siebie specjalności. W ogólnej ofercie jest ich 4:

  • Projektowanie Systemów Informatycznych (PSI)
  • Inżynieria Oprogramowania (IO)
  • Zastosowania Specjalistycznych Technologii Informatycznych (ZSTI)
  • Danologia - NOWOŚĆ
Politechnika Wrocławska © 2018