Logowanie

Wydział Informatyki i Zarządzania

Kierunek Inżynieria Zarządzania

NOWOŚĆ! INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA
Studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie) na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej

Program kształcenia kierunku Inżynieria Zarządzania 2017/18 - Studia I stopnia - inżynierskie »
Kliknij tutaj - FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania »

Inżynieria Zarządzania – studia otwarte na biznes i nowe technologie

Inżynieria Zarządzania to nowy kierunek Politechniki Wrocławskiej. Studia trwają siedem semestrów, a każdy ze studentów będzie mógł wybrać jedną z dwóch specjalności - „Zastosowania IT w biznesie" lub "Ogólnotechniczną".
Inżynieria Zarządzania to interdyscyplinarne studia związane z takimi dziedzinami wiedzy, jak zarządzanie czy informatyka. Absolwenci tych studiów będą posiadać umiejętności w zakresie zarządzania projektami biznesowymi, stosowania zaawansowanych technologii IT w praktyce, inżynierii systemów, informatyki i technologii internetowych.

Rekrutacja jest otwarta zarówno dla maturzystów, jak i starszych kandydatów. Absolwent tego kierunku – jak prawie każdy student PWr – ukończy edukację z tytułem inżyniera. Choć są to studia I stopnia, to mogą interesować się nimi osoby, które już posiadają licencjat, ale chcą rozszerzyć swoją wiedzę o elementy związane z technologiami.

Rekrutacja 2016/2017 ruszyła 20 maja i trwała do 14 września. Kandydaci mogli aplikować na wybrane kierunki studiów (w tym na Inżynierię Zarządzania) w systemie JSOS 2.0.

Inżynier z kompetencjami managera – tego potrzebuje rynek pracy

Inżynieria Zarządzania to kierunek, który wychodzi naprzeciw potrzebom rynku pracy. W branży IT odczuwalne jest coraz większe zapotrzebowanie na managerów, którzy posiadają zarówno twardą wiedzę techniczną, jak i znają metody oraz narzędzia podejmowania dobrych decyzji w zarządzaniu. Dlatego oferta edukacyjna tego kierunku jest nastawiona na rozwój w obszarze nauk ścisłych połączony z nabywaniem miękkich kompetencji społecznych.
Absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej będzie poszukiwanym na rynku specjalistą, który potrafi łączyć wiedzę i umiejętności menedżerskie z kompetencjami inżynierskimi nabywanymi w czołowej polskiej uczelni technicznej.

Siedmiosemestralne studia dają ścisłą wiedzę inżynierską na temat:

 • wspomaganych IT modeli, metod, technik i narzędzi, które są użyteczne w rozwiązywaniu problemów zarządzania,
 • projektowania, tworzenia, eksploatacji i rozwoju procesów biznesowych i systemów informatycznych,
 • zarządzania projektami biznesowymi,
 • innowacyjności, przedsiębiorczości i zasad podejmowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej

Na tym kierunku inżynier zdobywa zaawansowaną wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu organizacji i zarządzania, a także na temat prawnych i ekonomicznych reguł podejmowania decyzji. Jest przygotowany do kierowania zespołami ludzkimi, zwłaszcza przy kierowaniu projektami w przedsiębiorstwach i innych instytucjach.

W ramach zdobytych kompetencji społecznych absolwent potrafi:

 • samodzielnie rozwijać swoją wiedzę i umiejętności, oraz przekazywać je innym,
 • współdziałać z innymi,
 • stosować metody inżynierskie w kierowaniu zespołami ludzi powołanymi do rozwiązywania problemów i zadań,
 • formułować i rozwiązywać zadania inżynierskie w projektach, procesach biznesowych i innowacyjnych.

Absolwent specjalności „Zastosowania IT w biznesie (ZIB)" będzie miał poszukiwane przez pracodawców, wysokie kwalifikacje, takie jak:

 • wiedza i umiejętności z zakresu formalnych modeli ilościowych i jakościowych w zarządzaniu, oraz ich wykorzystanie w analizie decyzyjnej oraz projektowaniu systemów i procesów biznesowych,
 • umiejętność stosowania zaawansowanych technologii IT w praktyce (DBMS, DW, OLAP, DSS, BI, SAS; narzędzia w EPC, UML, BPMN, itp.),
 • zarządzanie procesami biznesowymi, zwłaszcza wspomaganie technologiami IT podejmowania decyzji najlepszego wykorzystania zasobów,
 • wiedza i umiejętności z zakresu ochrony zasobów intelektualnych w działalności rynkowej przedsiębiorstwa,
 • wiedza i umiejętność analizowania i oceny celów, procesów i obszarów funkcjonalnych w przedsiębiorstwie.

W ramach specjalności "Ogólnotechnicznej" (OT) Absolwent zdobędzie:

 • wiedzę w obszarze projektowania inżynierskiego i inżynierii systemów
 • wiedzę w zakresie informatyki, projektowania i implementacji baz danych, baz wiedzy, hurtowni danych i analiz OLAP, oraz technologii internetowych
 • wiedzę z zakresu zarządzania i funkcjonowania przedsiębiorstw, innowacji i przedsiębiorczości inżynierskiej
 • wiedzę z zakresu nauk społecznych dotyczącą uwarunkowań prawnych i ekonomicznych funkcjonowania biznesu,
 • umiejętności posługiwania się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej z zakresu ergonomii, narzędzi implementacji SiZ, modelowania procesów biznesowych.

Kryteria przyjęć na kierunek Inżynieria Zarządzania zostały opisane w serwisie rekrutacyjnym Politechniki Wrocławskiej »

baner-w8_inz_zarzad_ok_3.jpg

Politechnika Wrocławska © 2018