Logowanie

Wydział Informatyki i Zarządzania

Kierunek Zarządzanie

Program kształcenia kierunku Zarządzanie 2017/18 - Studia I stopnia - licencjackie »
Program kształcenia kierunku Zarządzanie 2017/18 - Studia II stopnia - magisterskie »

Chcesz studiować zarządzanie?

Masz do wyboru:

 • Studia stacjonarne:
  • I stopnia (licencjackie) - Zarządzanie
  • I stopnia (licencjackie) - Organizational management- studia anglojęzyczne
  • I stopnia (licencjackie) - Uniwersytet Nysa/Information and Communication Management -  studia anglojęzyczne
  • II stopnia (magisterskie) - Zarządzanie
  • II stopnia BIS - Business Information Systems - specjalność anglojęzyczna
 • Studia niestacjonarne
  • II stopnia - Zarządzanie

Zarządzanie, studia I stopnia (licencjackie) we Wrocławiu  

Na studiach zdobędziesz wiedzę pozwalającą na diagnozowanie oraz projektowanie procesów i systemów zarządzania, zgłębisz tajniki mikro i makroekonomii, finansów, rachunkowości, zarządzania systemami finansowymi, w tym systemem Unii. Wyposażymy Cię w menedżerskie umiejętności od podstaw zarządzania, organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw, po techniki i metody podejmowania decyzji, ich uwarunkowania psychologiczne czy zarządzanie jakością i wiedzą. Poznasz założenia marketingowe, ale też systemy i procesy produkcyjne oraz logistyczne. Dowiesz się, jak skorzystać z informatyki w zarządzaniu oraz jak przygotować środowisko pracy, by zapewnić sobie właściwe zarządzanie zespołem ludzi, a ludziom stworzyć korzystne i bezpieczne warunki pracy. Nauczymy Cię podstaw komunikacji i umiejętności pracy w zespole. Zyskasz podstawy prawne konieczne przy prowadzeniu działalności gospodarczej i ochronie własności intelektualnej.Prócz standardowych dla tego kierunku umiejętności, jak prowadzenie badań opinii, formułowanie propozycji usprawnień w przedsiębiorstwie, studiując na naszym wydziale zyskasz wyróżniającą na rynku pracy umiejętność formułowania wymagań do systemów informatycznych zarządzania czy oceny jakości pakietów informatycznych (systemy ewidencyjne, systemy F-K, MRP) w zintegrowanych systemach zarządzania.By nie ograniczać Twojej kariery tylko do rynku krajowego, nie zapomnimy o nauce języka angielskiego, w tym języka specjalistycznego wybranych przez Ciebie dziedzin wiedzy .

Zarządzanie, studia I stopnia (licencjackie) Uniwersytet Nysa  

"Neisse University" daje Ci szansę studiowania w międzynarodowym towarzystwie. Wspólne przedsięwzięcie Politechniki Wrocławskiej, Wyższej Szkoły Technicznej w Zittau/Görlitz i Uniwersytetu Technicznego w Libercu pozwoli Ci prócz zdobycia umiejętności w ramach specjalności "Zarządzanie Informacją i Komunikacją”, także na podszkolenie języków - zajęcia prowadzone są po angielsku, dodatkowo nauczysz się też czeskiego i niemieckiego. W trakcie studiów będziesz miał okazję poznać wszystkie 3 uczelnie, ucząc się w Libercu, Jeleniej Górze i Zittau/Görlitz.Studia są bezpłatne, ich uczestnicy opłacić muszą jedynie miejsca w akademikach, które mają zagwarantowane.

Ukończenie tego kierunku umożliwi Ci kontynuowanie nauki na studiach magisterskich na Wydziale Informatyki i Zarządzania we Wrocławiu.

Zarządzanie, studia II stopnia (magisterskie) we Wrocławiu

Studia trwają 4 semestry.

Studia poszerzą Twoją wiedzę z makroekonomii, problemów społeczno gospodarczych samorządu terytorialnego i polityki regionalnej. Nauczysz się zarządzania strategicznego, kontrolingu czy prognozowania ekonometrycznego. Poznasz zintegrowane analizy marketingowe i zasady projektowania przedsięwzięć z tym związanych. Nauczysz się kierować pracą zespołu, dobierać i motywować jego członków. Będziesz potrafił skorzystać z możliwości dawanych przez informatykę choćby w zintegrowanych systemach zarządzania.

Na II stopniu (studia stacjonarne) do wyboru są cztery specjalności:

 • Zarządzanie Finansami

Wybierając tę specjalność stawiasz na zdobycie umiejętności z zakresu definiowania, opisywania, modelowania i rozwiązywania problemów zarządzania w języku finansowym z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi i technik. Nauczymy cię modelowania ekonometrycznego i symulacyjnego, pokażemy ci metody analizy finansowej oraz modele analizy rynku kapitałowego.  Będziesz wiedział jak pozyskiwać i w jaki sposób prezentować informacje finansowe. Poznasz optymalne rozwiązania z zakresu zarządzania kosztami, majątkiem i inwestycjami oraz pasywami, ze szczególnym uwzględnieniem kapitału. Będziemy mieli na uwadze byś zdobył umiejętność dokonywania właściwej oceny efektywności podejmowanych decyzji z uwzględnieniem dynamiki zmian w otoczeniu.  Będąc absolwentem Inżynierii finansowej będziesz mógł z powodzeniem pracować na stanowiskach menedżerskich i specjalistycznych związanych z zarządzaniem finansami.

 • Przedsiębiorczość, Innowacje i Projekty  

Są co najmniej trzy powody dla których warto wybrać tę specjalność: (1)  przedsiębiorcze podejście do zarządzania  firmą, (2) ciągłe wprowadzanie  innowacyjnych rozwiązań  i  (3)  profesjonalne  zarządzanie projektami.  Zmiany na rynku wymuszają poszerzenie dotychczasowych kompetencji ściśle zawodowych  o nowe zagadnienia takie, jak: zakładanie własnej działalności gospodarczej, pozyskiwanie środków finansowych na jej prowadzenie, generowanie pomysłów innowacyjnych i ich wdrażanie w postaci wynalazków, patentów i  nowych rozwiązań organizacyjnych.  Jako specjalista w tej dziedzinie będziesz uczestniczyć  w firmie w procesie formułowania i wdrażania strategii innowacyjnych. Przekażemy Ci wiedzę, jak tworzyć i zarządzać zespołami zadaniowymi opracowującymi innowacyjne  rozwiązania i przedsięwzięcia organizacyjne. Poznasz metody pobudzania przedsiębiorczości i pomiaru innowacji  w organizacji przy uwzględnieniu oddziaływania turbulencyjnego otoczenia.  Dzięki nabytej nowej wiedzy i  umiejętnościom będziesz mógł pracować w małych i średnich przedsiębiorstwach, w dużych przedsiębiorstwach (korporacjach), w jednostkach badawczo-rozwojowych (inkubatorach przedsiębiorczości, centrach transferu technologii, parkach technologicznych) pełniąc  funkcję menedżera odpowiadającego za sprawy rozwoju przedsiębiorczości i wdrażania innowacji  w odniesieniu do realizowanych strategii, projektów i zadań lub jako przedsiębiorca indywidualny skutecznie zarządzać  własną firmą. 

 • Technologie Informacyjne w Zarządzaniu

Wybierając Technologie informacyjne w zarządzaniu wybierzesz naukę o konstrukcji i technologiach systemów informatycznych, w tym programowanie komputerów, projektowanie elementów aplikacji, inżynierię wiedzy. Będziesz potrafił identyfikować i prowadzić procesy wdrożenia i eksploatacji systemów informatycznych na poziomie operacyjnym. Zdobędziesz zdolności rozpoznawania uwarunkowań prawnych, ekonomicznych, finansowych, organizacyjnych czy technologicznych funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji. Będziemy uczyć studentów wdrażania innowacji na podstawie przeprowadzonej przez siebie analizy potrzeb firmy. Dzięki temu będziesz umiał sformułować strategię informatyzacji, zarówno w zakresie aspektów technicznych, organizacyjnych, jaki i ekonomiczno-finansowych i społecznych.  Absolwent tej specjalności będzie potrafił przeprowadzić analizy rynku informatycznego (sprzętu i oprogramowania), również w zakresie projektowania systemów, wdrażania, administrowania i utrzymywania systemów, zarządzania procesami wytwarzania, wdrażania i użytkowania nowych technik informacyjnych. Pracę jako specjalista od technologii informacyjnych w zarządzaniu znajdziesz tam, gdzie stosowane są nowoczesne technologie informacyjne,  w firmach zajmujących się wdrażaniem infrastruktury sprzętowej i oprogramowania systemów informatycznych zarządzania, przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i adaptacją systemów informatycznych zarządzania (przede wszystkim ich oprogramowania) czy firmach doradczych z zakresu informatyzacji i reorganizacji procesów gospodarowania (ang. business process reengineering).

 • Zarządzanie Procesami Przedsiębiorstwa

Na tej specjalności umożliwimy Ci zdobycie umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów zarządczych i merytorycznych w odniesieniu do wybranych procesów przedsiębiorstwa, m.in.: marketingowych, doskonalenia jakości, operacyjnych, badawczo-rozwojowych oraz logistycznych. Dzięki skrupulatnie opracowanemu programowi kształcenia poznasz metody i techniki diagnozowania, analizowania i oceny istniejących rozwiązań w przedsiębiorstwie. Przede wszystkim nauczysz się metod i techniki projektowania i wdrażania nowych rozwiązań. Na tej specjalności nauczymy Cię jak ważną rzeczą dla współczesnych przedsiębiorstw  jest innowacyjność na każdym polu jego działania. Przekażemy Ci niezbędną w dzisiejszych czasach wiedzę z zakresu podejmowania decyzji i zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Jednak, żeby dobrze zarządzać będziesz musiał wykształcić w sobie zdolności analityczne, umiejętność pracy zespołowej i przewodzenia zespołom, co także będzie przedmiotem kształcenia na specjalności „Zarządzanie procesami przedsiębiorstwa”. Naszym założeniem jest, aby absolwenci tej specjalności byli fachowcami w dziedzinie zarządzania, w szczególności umieli tworzyć i zarządzać zespołami ludzkimi. Przygotujemy studentów merytorycznie do pełnienia funkcji menedżera w różnego typu przedsiębiorstwach, w przedsiębiorstwach dużych, małych i średnich, krajowych i międzynarodowych, zajmujących się wysokimi technologiami czy działającymi w sieci przedsiębiorstw.

Uwaga! Powyższa lista  jest ogólną ofertą instytutu. Przy każdej rekrutacji podawana będzie lista specjalności przewidzianych do uruchomienia. Uruchomienie specjalności zależeć będzie od preferencji studentów w danym roku akademickim i ostateczna lista może się różnić od powyższej.

 • Zachowania i Decyzje Menedżerskie -  Tylko dla inżynierów!

Specjalność dedykowana jest wyłącznie absolwentom studiów inżynierskich, zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.  Trzysemestralny, oryginalny program studiów, odpowiadający zapotrzebowaniu przedsiębiorstw, przewiduje uzyskanie wiedzy i nabycie umiejętności pełnienia funkcji kierowniczych i ról menedżerskich przydatnych na operacyjnym i średnim szczeblu zarządzania w organizacjach biznesowych oraz non-profit. Przewidziana forma studiów uwzględnia także specyfikę uwarunkowań kandydatów.

Wszystkie niezbędne informacje dla tej specjalności znajdują się na stronie Rekrutacji Politechniki Wrocławskiej »

Politechnika Wrocławska © 2018