Logowanie

Wydział Informatyki i Zarządzania

Nabór na staże

Data: 12.04.2017

Wpis może zawierać nieaktualne dane.

Data: 22.04.2017
Miejsce wydarzenia: Wrocław
Godzina: 09:00

Powrót
pokaż na mapie

Szanowni Państwo,
W latach 2014/2015 Wydział Informatyki i Zarządzania współpracował w ramach projektów wspieranych przez UE (POKL, „Inżynier XXI wieku” oraz „Informatyka dla zrównoważonej gospodarki”) z wrocławskimi pracodawcami sektora IT zrzeszonymi w klubie HR@IT*. Ta współpraca była kontynuowana w 2016 roku już bez wsparcia programów UE. Owocem były staże odbyte przez studentki/ów Wydziału w 2016 roku.
W tym roku, dokładnie 22 kwietnia 2017 (sobota) zostały zaplanowane pisemne testy kwalifikacyjne na staże oferowane w czasie wakacji 2017 (czwarta edycja). Testy będą odbywać się w budynku A-1, sala 329 w turach od godziny 9.00.

Każdy zainteresowany udziałem proszony jest o przesłanie zgłoszenia na testy w formie elektronicznej.

Zgłoszenia proszę nadsyłać na adres: debataeuropejska@pwr.edu.pl. W temacie maila proszę umieścić „staż 2017”. W treści maila proszę wpisać imię i nazwisko, kierunek oraz rok studiów, telefon kontaktowy i zgodę na przetwarzanie danych osobowych (kontakt z firmą poprzez e-mail lub telefon).

W razie dużego zainteresowania planowane są następujące edycje testów w godzinach 9-10.30, 11-12.30 oraz 13-14.30. Lista uczestników testów będzie zamknięta w piątek 21 kwietnia o godzinie 23.59. O przydziale do poszczególnych grup decyduje kolejność zgłoszeń. Po zakończeniu testów pisemnych zostaną wyłonione osoby, które otrzymają zaproszenie na rozmowy kwalifikacyjne do poszczególnych firm.


W tej edycji programu stażowego biorą udział firmy:
DOLBY, DeLaval, QAD, Unit4, S3Group, Sente, Volvo, Intive, Atos, AXIT.
W załączeniu jest dostępny katalog ofert stażowych w edycji 2017 do pobrania tutaj
Oferta jest kierowana do studentów studiów inżynierskich oraz magisterskich kierunków Informatyka i Inżynieria Systemów, Wydziału Informatyki i Zarządzania z wyłączeniem studentów pierwszego roku studiów inżynierskich.
W razie pytań proszę się kontaktować poprzez pocztę elektroniczną.
Z wyrazami szacunku
Mariusz Mazurkiewicz
Katedra Informatyki
Wydział Informatyki i Zarządzania.


* HR@IT to grupa zrzeszająca przedstawicieli działów HR wybranych wrocławskich firm z sektora IT. Głównym celem grupy jest współpraca w zakresie inicjatyw, które mają służyć wsparciu rozwoju sektora IT we Wrocławiu. Program stażowy dla studentów jest jedną z tych inicjatyw. Dzięki niej studenci Wydziału Informatyki i Zarządzania mogą dostać się na staż/praktykę w okresie około wakacyjnym 2017.

P.S.
Wzór maila/zgłoszenia:
Tytuł maila: Staż 2017
Treść maila:
Zgłaszam się na testy kwalifikacyjne na staże wakacyjne oferowane przez grupę HR@IT w 2017 roku. Jednocześnie zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez przedstawicieli firm z grupy HR@IT.
Z poważaniem
Ruby Java-Python,
Kierunek Informatyka, studia inżynierskie III rok,
Tel. 600******

Galeria zdjęć

Politechnika Wrocławska © 2018