Logowanie

Wydział Informatyki i Zarządzania

Wykład otwarty "Nie stój - inwestuj!"

Data: 21.04.2017

Wpis może zawierać nieaktualne dane.

Data: 27.04.2017
Miejsce wydarzenia: Budynek B4
Godzina: 11:15

Powrót
pokaż na mapie

27 kwietnia 2017 r. o godz.11.15 w sali 448 w budynku B4 odbędzie się wykład „Nie stój-inwestuj!”, który realizowany jest w ramach Programu Edukacyjnego Nowoczesne Zarzadzanie Biznesem (NZB).

Słuchacz otrzyma wiedzę m.in. o tym:
•         Kto może zostać inwestorem
•         Czym różni się rynek finansowy od instrumentu finansowego
•         Co oferuje polski rynek kapitałowy
•         Jaka jest zależność pomiędzy podejmowanym ryzykiem a możliwym do osiągnięcia zyskiem
•         Czym różni się analiza techniczna od analizy fundamentalnej
•         Jakie są korzyści z wprowadzenia spółki na giełdę
•         Jak giełda wpływa na gospodarkę
•         Co nam pozwala osiągnąć sukces na giełdzie

Wykład realizowany jest wspólnie z Fundacją Giełdy Papierów Wartościowych w ramach modułu tematycznego „Oszczędzanie oraz inwestowanie długoterminowe”, którego celem jest zwiększenie wiedzy słuchaczy o rynku kapitałowym w Polsce i Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Moduł „Oszczędzanie oraz inwestowanie długoterminowe” składa się z 4 wykładów, które zwiększają wiedzę słuchaczy z zakresu metod dywersyfikacji ryzyka przy oszczędzaniu i inwestowaniu, systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem systemu emerytalnego, jak i różnych form inwestowania, w szczególności na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Moduł tematyczny jest realizowany ze Związkiem Banków Polskich, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Izbą Gospodarczą Towarzystw Emerytalnych, Fundacją Giełdy Papierów Wartościowych i Polską Izbą Ubezpieczeń.


Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem powstał z inicjatywy Związku Banków Polskich i Biura Informacji Kredytowej i obecnie realizowany jest na ponad 120 polskich uczelniach. Swoim zasięgiem obejmuje całą Polskę i zapewnia dotarcie do tysięcy studentów oraz nauczycieli akademickich. Projekt realizowany jest w przeświadczeniu, że połączenie doświadczeń dydaktycznych i naukowych z wiedzą praktyczną pozwoli na lepsze przygotowanie odbiorców do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy w przyszłej pracy zawodowej.
Więcej o Programie NZB na: www.nzb.pl

NZB

Politechnika Wrocławska © 2018