Logowanie

Wydział Informatyki i Zarządzania

Informacje ogólne

img_4014.jpgWydział Informatyki i Zarządzania jest miejscem kształcenia specjalistów czterech kierunków: Informatyki, Inżynierii Systemów, Inżynierii Zarządzania, Zarządzania, które pozwalają naszym absolwentom doskonale odnaleźć się w świecie globalnej gospodarki. Jest to możliwe dzięki szeroko zakrojonej działalności naukowo-badawczej prowadzonej przez naszych pracowników. To ona pozwala wytyczać nowe ścieżki nauczania i przygotowywania naszych absolwentów do zmieniających się warunków rynku pracy.

Działalność dydaktyczna:

Wydział Informatyki i Zarządzania kształci specjalistów w dziedzinie:

 • Informatyki
 • Inżynierii Systemów
 • Inżynierii Zarządzania
 • Zarządzania

W ofercie wydziału nie brakuje studiów podyplomowych, miedzy innymi Polsko-Amerykańskiej Szkoły Biznesu kształcącej w zakresie studiów MBA.

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów z dniem 29 marca 2010 roku przyznała Wydziałowi Informatyki i Zarządzania PWr prawa do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie INFORMATYKA.
30 maja 2011 r. Wydział otrzymał także prawa habilitacyjne w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ZARZĄDZANIE.

Na wydziale prowadzone są też studia w języku angielskim, stworzone głównie z myślą o obcokrajowcach, ale dostępne też dla polskich studentów. Na kierunku Informatyka są to studia inżynierskie – Computer Science oraz dwie specjalności magisterskie – Computer Engineering i Information Technologies. Kierunek Zarządzanie oferuje anglojęzyczną specjalność magisterską BIS, czyli Business Information Systems.

Unikatową na skalę ogólnopolską propozycją wydziału są studia oferowane przez „Uniwersytet Nysa”. To międzynarodowy projekt trzech uczelni technicznych z Polski (Politechnika Wrocławska), Niemiec (Wyższa Szkoła Techniczna w Zittau/Görlitz) oraz Czech (Uniwersytet Techniczny w Libercu). Studenci, którzy zdobywają stopień licencjata zarządzania, trzykrotnie zmieniają miejsce nauki, odwiedzając wszystkie państwa – w Polsce nauka odbywa się w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Jeleniej Górze. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim, dodatkowo ich uczestnicy uczą się niemieckiego i czeskiego. Co roku na te studia przyjmuje się jedynie 10 osób.

Działalność naukowo-badawcza koncentruje się w siedmiu Katedrach.

Katedry Zarządzania specjalizują się w następujących zagadnieniach:

 • psychologia poznawcza,
 • nauki ekonomiczne i społeczne,
 • podejmowanie decyzji inwestycyjnych i finansowych,
 • badania operacyjne,
 • zarządzanie produkcją i jakością.

Katedry Informatyki koncentrują swoje badania wokół następujących zagadnień:

 • sieci komputerowe,
 • przetwarzanie rozproszone,
 • sztuczna inteligencja,
 • inżynieria internetu,
 • inżynieria oprogramowania,
 • systemy baz i hurtowni danych,
 • systemy informacyjne i zarządzanie wiedzą,
 • systemy wspomagania decyzji.

Wydział Informatyki i Zarządzania współpracuje zarówno na polu dydaktycznym, jak i badawczym z uczelniami z całej Polski, Europy i świata – Australii, Kanady, Wietnamu czy Singapuru.

Studenci mają możliwość skorzystania z programów międzynarodowej wymiany, jak Erasmus, a także systemu podwójnego dyplomowania.

Kierunki działają na podstawie akredytacji przyznawanych przez Państwową Komisję Akredytacyjną.

Informator o Wydziale w wersji elektronicznej »

Politechnika Wrocławska © 2018