Logowanie

Wydział Informatyki i Zarządzania

Katedry

  • Katedra Systemów Informatycznych (W8/K1)

Kierownik Katedry: Prof. dr hab. inż. Ngoc Thanh Nguyen, tel. 71/320 35 16

Strona internetowa Katedry 

  • Katedra Inteligencji Obliczeniowej (W8/K2)  

Kierownik Katedry: Prof. dr hab. inż. Halina Kwaśnicka, tel. 71/320 35 16

Strona internetowa Katedry

  • Katedra Informatyki (W8/K3)

Kierownik Katedry: Prof. dr hab. inż. Jerzy Świątek, tel. 71/ 320 35 16             

Strona internetowa Katedry 

  • Katedra Badań Operacyjnych, Finansów i Zastosowań Informatyki (W8/K4) 

Kierownik Katedry: Prof. dr hab. inż. Edward Radosiński, tel. 71/320 34 94

Strona internetowa Katedry

  • Katedra Infrastruktury Zarządzania (W8/K5)

Kierownik Katedry: Prof. dr hab. inż.  Zbigniew Malara, tel. 71/320 41 98

Strona internetowa Katedry 

  • Katedra Systemów Zarządzania (W8/K6)

Kierownik: Prof. dr hab. inż. Dorota Kuchta, tel. 71/320 32 19

Strona internetowa Katedry

  • Katedra Inżynierii Oprogramowania (W8/K7)

Kierownik: Dr hab. inż. Lech Madeyski, prof. PWr, tel. 71/320 35 16

Strona internetowa Katedry

  • Zakład Zarządzania i Rozwoju Organizacji

Kierownik: Dr hab. inż. Agnieszka Bieńkowska, tel. 71/320 42 41

Strona internetowa Zakładu
 


 

 

  • Wydział Informatyki i Zarządzania
Politechnika Wrocławska © 2017