Logowanie

Wydział Informatyki i Zarządzania

Opiekunowie kierunków

Wykaz opiekunów specjalności prowadzonych na pierwszym i drugim stopniu kształcenia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Zarządzania

STUDIA I STOPNIA

Specjalność

Opiekun

Organizational Management

Prof. dr hab. inż. Rafał Weron

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Malara

Zastosowania IT w biznesie

Prof. dr hab. inż. Edward Radosiński

Ogólnotechniczna

Dr hab. inż. Zdzisław Szalbierz

STUDIA II STOPNIA

Specjalność

Opiekun

Zarządzanie procesami przedsiębiorstwa

Prof. dr hab. inż. Marian Hopej

Przedsiębiorczość, innowacje, projekty

Prof. dr hab. inż. Lumir Kulhanek

Zachowania i decyzje menedżerskie

Dr hab. inż. Agnieszka Bieńkowska

Technologie informacyjne w zarządzaniu

Prof. dr hab. inż. Edward Radosiński

Zarządzanie finansami

Prof. dr hab. inż. Edward Radosiński

Bussines Information Systems

Prof. dr hab. inż. Rafał Weron

Wykaz opiekunów specjalności prowadzonych na drugim stopniu kształcenia na kierunku Informatyka

Specjalność

Opiekun

Bezpieczeństwo i Niezawodność Systemów Informatycznych

Dr hab. inż. Ireneusz Jóźwiak, prof. PWr

Inteligentne Systemy Informatyczne

Prof. dr hab. inż. Halina Kwaśnicka

Internet i Technologie Mobilne

Dr hab. inż. Leszek Borzemski, prof. PWr

Inżynieria Oprogramowania

Dr hab. inż. Lech Madeyski

Projektowanie Systemów Informatycznych

Prof. dr hab. inż. Ngoc thanh Nguyen

Systemy Baz Danych

Dr hab. Zygmunt Mazur, prof. PWr

Systemy Informacyjne

Dr hab. inż. Kazimierz Choroś

Systemy Wspomagania Decyzji

Prof. dr hab. inż. Jerzy Józefczyk

Teleinformatyka

Dr hab. inż. Grzegorz Kołaczek

Politechnika Wrocławska © 2018