Logowanie

Wydział Informatyki i Zarządzania

Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia

„W trosce o zapewnienie jakości kształcenia, jak również stałe jej podnoszenie (doskonalenie), władze oraz pracownicy Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej (w tym również władze Katedr: Informatyki i Zarządzania), w ramach swojej działalności, konsekwentnie i systemowo dążą do przekazywania studentom, doktorantom i absolwentom Wydziału takiego zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, aby mogli oni realizować swoje plany zawodowe i naukowe.

Zapewnienie jakości kształcenia na Wydziale Informatyki i Zarządzania PWr oraz ciągłe jej doskonalenie stanowi tym samym jeden z kluczowych celów Wydziału (…).

Za osiągnięcie tego celu odpowiedzialni są przede wszystkim wszyscy pracownicy i współpracownicy Wydziału, a także studenci oraz doktoranci, w zakresie przypisanych i zadań, uprawnień i odpowiedzialności. Wprowadzenie natomiast i utrzymanie odpowiednich mechanizmów umożliwiających osiągnięcie powyższego celu jest jednym z zasadniczych działań władz Wydziału (oraz władz Katedr) pozwalających na dalszy jego rozwój oraz utrzymanie wysokiej pozycji na rynku usług edukacyjnych”. 

Skład Komisji ds. Zapewnienia i Oceny Jakości Kształcenia Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej na kadencję 2016-2020
 1. Dr hab. inż. Radosław Ryńca - przewodniczący
 2. Dr hab. inż. Agnieszka Bieńkowska
 3. Dr inż. Anna Dobrowolska
 4. Dr inż. Wiesław Dobrowolski
 5. Dr inż. Bogumiła Hnatkowska
 6. Dr inż. Agata Klaus-Rosińska
 7. Dr inż. Elżbieta Kukla
 8. Prof. dr hab. inż. Halina Kwaśnicka
 9. Dr hab. inż. Bożena Mielczarek
 10. Dr Jagoda Mrzygłocka-Chojnacka
 11. Prof. dr hab. inż. Ngoc Thanh Nguyen
 12. Mgr Iwona Obiedzińska
 13. Dr inż. Ewa Prałat
 14. Prof. dr hab. inż. Jerzy Świątek
 15. Mgr inż. Barbara Wojnarowicz
 16. Mgr Maciej Zaręba - przedstawiciel doktorantów
 17. Dr Krzysztof Zymonik
 18. Dr hab. Zofia Zymonik, prof. PWr
 19. Joanna Żygadło - przedstawiciel studentów
Imienny skład Sekcji Oceny Jakości Kształcenia WKZOJK na kadencję 2016-2020
 1. Dr inż. Anna Dobrowolska
 2. Dr inż. Wiesław Dobrowolski
 3. Dr inż. Bogumiła Hnatkowska
 4. Dr inż. Elżbieta Kukla
 5. Dr Jagoda Mrzygłocka-Chojnacka
 6. Prof. dr hab. inż. Ngoc Thanh Nguyen
 7. Mgr Iwona Obiedzińska
 8. Mgr Maciej Zaręba - przedstawiciel doktorantów
 9. Dr Krzysztof Zymonik
 10. Dr hab. Zofia Zymonik, prof. PWr
 11. Joanna Żygadło - przedstawiciel studentów
 12. Dr hab. inż. Bożena Mielczarek
 13. Dr inż. Ewa Prałat
Imienny skład Sekcji Zapewnienia Jakości Kształcenia WKZOJK na kadencję 2016-2020
 1. Dr hab. inż. Radosław Ryńca - przewodniczący
 2. Dr hab. inż. Agnieszka Bieńkowska
 3. Dr inż. Agata Klaus- Rosińska
 4. Prof. dr hab. inż. Halina Kwaśnicka
 5. Prof. dr hab. inż. Jerzy Świątek
 6. Mgr inż. Barbara Wojnarowicz
Politechnika Wrocławska © 2018