Logowanie

Wydział Informatyki i Zarządzania

Księga procesów

procesy.png

Nazwa procesu Całość procesu (PDF) Formularze (DOC)
1 . Tworzenie i modyfikowanie programu kształcenia pdf_ikona.gif
2. Indywidualizowanie programu studiow pdf_ikona.gif
3. Rekrutacja pdf_ikona.gif BRAK
4. Realizowanie procesu dydaktycznego pdf_ikona.gif BRAK
5. Monitorowanie przebiegu procesu dydaktycznego pdf_ikona.gif
6. Prowadzenie toku studiow pdf_ikona.gif
7. Realizowanie praktyk studenckich pdf_ikona.gif
8. Dyplomowanie pdf_ikona.gif
9. Zapewnienie i monitorowanie infrastruktury dydaktycznej pdf_ikona.gif BRAK

10. Prowadzenie działalności organizacji studenckich

pdf_ikona.gif
11. Weryfikacja osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia pdf_ikona.gif
Politechnika Wrocławska © 2018