Logowanie

Wydział Informatyki i Zarządzania

Zasady funkcjonowania

W skład Zasad funkcjonowania Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia wchodzą w szczególności:

  • Polityka Jakości WIZ PWr
  • Zasady zapewnienia Jakości Kształcenia na WIZ PWr
  • Zasady funkcjonowania Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia i Oceny Jakości Kształcenia WIZ PWr
  • Regulamin Konwentu Wydziału Informatyki i Zarzadzania PWr
  • Regulamin Komisji Programowych Wydziału Informatyki i Zarzadzania PWr
  • Mapa procesów i Księga procesów w zakresie kształcenia na WIZ PWr 

Zasady funkcjonowania WSZJK »

Politechnika Wrocławska © 2017