Logowanie

Wydział Informatyki i Zarządzania

Zbiory i usługi

Informacje o Oddziale Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej przy Wydziale Informatyki i Zarządzania

Oddział dysponuje pomieszczeniami (ok. 260 m2), w skład których wchodzą:

  • magazyn książek z regałami kompaktowymi,
  • wypożyczalnia,
  • pomieszczenie katalogowe z katalogami tradycyjnymi i komputerowymi,
  • czytelnia dla studentów i pracowników naukowych (26 miejsc), w której znajduje się księgozbiór lectoryjny oraz zbiór czasopism z wolnym dostępem do półek, ułożony działowo,
  • pracownia merytoryczna dla pracowników.

Oddział Centrum W8 zapewnia również dostęp do baz danych, e-książek, czasopism elektronicznych w serwisach komercyjnych lub bezpłatnych poprzez sieć komputerową (dwa stanowiska komputerowe dla użytkowników biblioteki). W czytelniach istnieje możliwość podłączenia do sieci komputerowej własnego sprzętu komputerowego (laptopa) - 6 stanowisk.

Odział Centrum W8 oprócz działalności bibliotecznej, pełni rolę ośrodka informacji naukowej. Dokumentuje dorobek naukowy pracowników wydziału. Zabezpieczona jest w ten sposób działalność badawcza i dydaktyczna oraz rzetelna sprawozdawczość.

W pomieszczeniach zamontowano bramkę kontrolną, która chroni zbiory przed kradzieżą oraz przystosowano je dla użytkowników niepełnosprawnych.

Zbiory - zakres tematyczny zbiorów

Oddział Centrum Wiedzy przy Wydziale Informatyki i Zarządzania posiada księgozbiór umożliwiający prowadzenie badań naukowych i realizację procesu dydaktycznego zgodnie z tematyką dziedzin reprezentowaną przez Wydział.

Tematyka księgozbioru:

  • filozofia, etyka, politologia, pedagogika, psychologia, socjologia, komunikacja społeczna, prawo gospodarcze, teoria ekonomii, integracja europejska, rynek kapitałowo-pieniężny, zarządzanie, e-biznes, organizacja, przedsiębiorstwo, marketing, ergonomia, finanse, metody ilościowe w zarządzaniu, teoria informatyki, języki programowania, sieci komputerowe, systemy informacyjne, bazy danych, projektowanie systemów informatycznych, inżynieria oprogramowania, multimedia, sztuczna inteligencja.

Podział działowy księgozbioru znajduje się tutaj »

Usługi biblioteczno-informacyjne. Dostęp do zbiorów
Politechnika Wrocławska © 2017