Logowanie

Wydział Informatyki i Zarządzania

Oprogramowanie i baza dydaktyczna

1. Oprogramowanie

Wydział korzysta jedynie z legalnego oprogramowania i dokłada wszelkich starań, żeby oprogramowanie to było różnorodne i funkcjonalne.  Studenci, doktoranci oraz pracownicy Wydziału mogą korzystać z bogatej oferty licencjonowanego (legalnego) oprogramowania do realizacji zadań dydaktycznych  zarówno na uczelni, jak i w domu do celów edukacyjnych i badawczych.

W ramach podpisanej umowy Politechnika Wrocławska i jej pracownicy mogą używać oprogramowania antywirusowego i firewalla firmy ESET (dostępne na stronie »). Wszystkie komputery, będące własnością uczelni, a także prywatne wykorzystywane dla celów dydaktycznych mogą być chronione przez to oprogramowanie antywirusowe. 

Dla realizacji zadań o charakterze biurowym (Programy Office) Politechnika Wrocławska posiada licencje firmy Microsoft Campus od roku 2010. Licencja ta daje możliwość użytkowania programów pakietu Microsoft Office  w różnych wersjach (Word, Excel, OneNote, PowerPoint, oraz narzędzi pakietu Microsoft Office) przez wszystkich pracowników Politechniki Wrocławskiej w pracy oraz w domu, a także we wszystkich laboratoriach (dostępne na portalu Działu Informatyzacji).

Na stronie » można pobrać oprogramowanie dostępne dla pracowników w ramach różnych umów zawartych przez Politechnikę. Dostępne jest między innymi oprogramowanie firm:

  • Microsoft Corporation - oprogramowanie biurowe w ramach umowy Enrollment for Education Solutions
  • Microsoft Corporation - oprogramowanie serwerowe w ramach umowy Enrollment for Education Solutions
  • Corel Corporation - dodatki do oprogramowania graficznego
  • StatSoft - oprogramowanie laboratoryjne
  • LabView - oprogramowanie laboratoryjne
  • MatLab - oprogramowanie analityczne
  • Origin - oprogramowanie laboratoryjne

Wydział posiada licencję na oprogramowanie dostarczane przez firmę Microsoft – MSDN Academic Alliance. Pakiet ten zawiera systemy operacyjne, serwery, kompilatory języków programowania, pakiety programów pomocniczych, które używane są na zajęciach dydaktycznych.

Oprogramowanie to o charakterze systemowym może być używane przez pracowników, doktorantów i studentów dla celów edukacyjnych w pracy i w domu (dostępne u administratora oprogramowania Wydziału: Urszuli Laskowskiej - bud. D2, pok. 201/4 w godz. 7.30-15.30, e-mail: urszula.laskowska@pwr.edu.pl).

Zasady korzystania z oprogramowania określa Procedura korzystania z zasobów programowych do prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Informatyki i Zarządzania »

2. Baza dydaktyczna

Wydział Informatyki i Zarządzania, mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego wsparcia i rozwoju naukowego studentów i doktorantów, posiada wysoko rozwiniętą infrastrukturę naukowo-dydaktyczną, na którą składa się najwyższej jakości wyposażenie sal i laboratoriów, nowoczesne oprogramowanie oraz szereg udogodnień wspierających dydaktykę.

Budynki, w których znajduje się wydziałowa baza dydaktyczna, oraz sale wykładowe i laboratoryjne są przystosowane do potrzeb studentów niepełnosprawnych – posiadają windy i podjazdy. 

Wydział posiada bogatą infrastrukturę dydaktyczną i naukową. Wydział dysponuje 49 salami dydaktycznymi, w tym 8 salami wykładowymi, 12 salami ćwiczeniowymi, 27 laboratoriami komputerowymi (w tym trzema badawczymi) oraz dwiema salami konferencyjnymi o łącznej powierzchni 3216,64 m 2 i 1964 miejscami. We wszystkich pomieszczeniach dydaktycznych należących do Wydziału jest dostęp do Internetu. Ponadto 32 sale są wyposażone w rzutniki multimedialne. 

Wydział dysponuje 24 laboratoriami dydaktycznymi z 390 stanowiskami komputerowymi. Każde laboratorium ma wyznaczonego opiekuna technicznego odpowiedzialnego za stan techniczny stanowisk laboratoryjnych oraz opiekuna merytorycznego laboratorium powołanego spośród pracowników dydaktycznych. Każda sala dydaktyczna ma przypisanego opiekuna technicznego, któremu prowadzący mogą zgłaszać problemy pojawiające się podczas zajęć. 

Wykaz bazy dydaktycznej, którą dysponuje Wydział jest na bieżąco aktualizowany - baza dydaktyczna W8 »

Politechnika Wrocławska © 2018