Logowanie

Wydział Informatyki i Zarządzania

Tytuły i stopnie naukowe

Wydział posiada prawa do nadawania: 

  • stopnia doktora w dziedzinie nauki ekonomiczne, w dyscyplinie NAUKI O ZARZĄDZANIU (27.09.1993)
  • stopnia doktora w dziedzinie nauki techniczne, w dyscyplinie INFORMATYKA  (27.09.1993)
  • stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie INFORMATYKA (29.03.2010)
  • stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie NAUKI O ZARZĄDZANIU (30.05.2011)
Doktoraty

Postępowanie w sprawie doktoratu mgr inż. Szymona Zareby

Profesury

Procedura nadania tytułu profesora dr. hab. inż. Mariuszowi Bednarkowi

Habilitacje

Postępowanie habilitacyjne dr. inż. Dariusza Króla

 Postępowanie habilitacyjne dr. inż. Jacka Chmielewskiego

Politechnika Wrocławska © 2017