Logowanie

Wydział Informatyki i Zarządzania

Centrum egzaminacyjne ECDL

ECDL – European Computer Driving Licence (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych)

 ecdl-_profile-baner.jpg

Centrum Egzaminacyjne ECDL Politechniki Wrocławskiej jest jednostką certyfikowaną przez Polskie Biuro ECDL działające przy Polskim Towarzystwie Informatycznym »

Posiada numer PL-CE0014. Posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów ECDL »

Certyfikaty ECDL  Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych zaświadcza, że jego posiadacz posiada podstawowe umiejętności obsługi komputerów i potrafi efektywnie wykorzystać je w codziennej pracy. Wymagania są ustalone jednolicie dla wszystkich krajów europejskich, dzięki czemu wymagania stawiane zdającym są wszędzie na tym samym poziomie, a zdobyty dokument ma takie samo znaczenie w całej Europie. Certyfikat jest obiektywnym miernikiem wyszkolenia pracownika zatrudnionego bądź zatrudnianego, gdyż jest standardem europejskim. Nie zależy także od miejsca zdobycia umiejętności, ukończonych kursów ani wykształcenia. Duży wybór spośród proponowanych certyfikatów umożliwia ich zdobywanie osobom z różnym poziomem wiedzy i umiejętności. ECDL opracowano również z myślą o pracodawcach. Przyjmując nowego pracownika posiadającego certyfikat ECDL, pracodawca może mieć pewność, że osoba ta posiada właściwe przygotowanie obsługi komputera potwierdzone zdanymi egzaminami.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dn. 12.07.2007 r. § 15 p. 2.

Student posiadający Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, zwany dawniej Europejskim Komputerowym Prawem Jazdy (European Computer Driving Licence), może być zwolniony z obowiązku udziału w zajęciach z zakresu technologii informacyjnej.

Cennik
Aktualny cennik dla każdego rodzaju certyfikatu dostępny jest na stronie »

Podręczniki
W księgarniach można nabyć książki przygotowujące do egzaminów ECDL - np. PWN. 
Wykaz przydatnej literatury »

Dane kontaktowe Centrum Egzaminacyjnego PL-CE0014 we Wrocławiu:
mgr Hanna Mazur, Pełnomocnik Dziekana ds. ECDL - Kierownik Centrum Egzaminacyjnego
bud. D-2, pok. 201/19
tel. 71 320 39 05, kom. 696 413 410
e-mail: ecdl@pwr.edu.pl

Adres do korespondencji:
Hanna Mazur   
Instytut Informatyki
Politechnika Wrocławska
Wyb. Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław

Adres Laboratorium ECDL:  
Politechnika Wrocławska
Skwer Idaszewskiego 1, bud. D-2, lab. 107

Administrator Laboratorium ECDL:
inż. Urszula Laskowska
bud. D-2, pok. 201/4
tel. 71 320 37 75
e-mail: Urszula.Laskowska@pwr.edu.pl

Rozliczenia finansowe:
mgr Anna Florczak
bud. B-4, pok. 1a12  
tel. 71 320 21 34
e-mail: Anna.Florczak@pwr.edu.pl

Politechnika Wrocławska © 2018