Logowanie

Wydział Informatyki i Zarządzania

Rodzaje certyfikatów

W Centrum Egzaminacyjnym ECDL Politechniki Wrocławskiej (PL-CE0014), możesz przystąpić do egzaminów, zgodnych z zamieszczoną mapą certyfikacji:

 mapa_certyfikacji_ecdl.png

Szczegółowe informacje i aktualności odnośnie certyfikacji ECDL znajdują się na stronie Polskiego Biura ECDL »

Aby zgłosić chęć przystąpienia do egzaminu ECDL, skontaktuj się z naszym Centrum Egzaminacyjnym. Dane kontaktowe Centrum Egzaminacyjnego PL-CE0014 we Wrocławiu:

mgr Hanna Mazur, Pełnomocnik Dziekana ds. ECDL - Kierownik Centrum Egzaminacyjnego 
bud. D-2, pok. 201/19  
tel. 71 320 39 05 
kom. 696 413 410
e-mail: ecdl@pwr.edu.pl

Zdobywanie kolejnych, zaplanowanych kwalifikacji i zdawanie egzaminów z odpowiadających im modułów jest realizacją idei ECDL Profile. Jest to – zgodnie z założeniami Europejskich Ram Kwalifikacyjnych – program uczenia się przez całe życie; nigdy się nie kończy a kandydat może chcieć uaktualniać dotychczasowe kwalifikacje, zdobywać nowe umiejętności, związane z nowymi technologiami lub z nowymi obszarami, jako że Fundacja ECDL wprowadza w życie coraz to nowe moduły i uaktualnia dotychczasowe.

ECDL Profile zachęca do ciągłego uczenia się i do stałego rozwoju kompetencji cyfrowych. Na certyfikacie ECDL Profile można umieścić informacje o wszystkich zdanych egzaminach ECDL, niezależnie od chwili, kiedy były zdawane – na jednym certyfikacie mogą więc pojawić się kolejne wersje tego samego egzaminu, świadczące o stałym aktualizowaniu posiadanych kompetencji jak i egzaminy z kolejnych modułów, rozszerzających kompetencje cyfrowe ich posiadacza.

Certyfikat ECDL Profile można uzyskać po zdaniu dowolnej liczby egzaminów ECDL lub zaakceptowanych przez Fundację ECDL (EPP – Endorsed Product Program), pod warunkiem, że co najmniej jeden z nich należy do grupy BASE/STANDARD/ADVANCED.

Politechnika Wrocławska © 2018