Logowanie

Wydział Informatyki i Zarządzania

Odbiór dyplomów krok po kroku

Formalności związane z odbiorem dyplomu załatwiane są w p. 1a16c w budynku B-4 w dniach:
  • wtorek - 10.00-12.00
  • środa - 12.00-14.00
  • czwartek - 10.00-12.00

Absolwencie,

  • zdaj kartę obiegową oraz legitymację studencką*
  • przyjdź osobiście do p. 1a16c w budynku B-4 i własnoręcznie złóż podpis w Księdze  Dyplomów oraz na odpisie dyplomu przeznaczonym do akt,
  • odbierz dyplom, odpisy oraz pozostałe dokumenty.

* Prawo do posiadania ELS mają studenci do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów, zaś w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia – do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów.

Uwaga! Do zamknięcia konta bibliotecznego wymagana jest legitymacja studencka i karta zobowiązań. W przypadku zagubienia karty należy pobrać jej duplikat w dziekanacie, a przed ostatecznym zamknięciem konta w Wypożyczalni Głównej, należy obowiązkowo potwierdzić na niej brak zobowiązań w Oddziałach Centrum:
 
1. Oddział Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej przy Wydziale Elektroniki (OCW4)
zbiory z zakresu informatyki, automatyki i robotyki, systemów i sieci komputerowych oraz elektroniki mikrosystemów i fotoniki
ul. Janiszewskiego 9
bud. C-5, p. 409

2. Oddział Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej przy Wydziale Podstawowych Problemów Techniki (OCW11)
zbiory z zakresu fizyki
ul. Wyb. Wyspiańskiego 27
bud. A-1, p. 503
zbiory z zakresu matematyki i informatyki
ul. Janiszewskiego 14a
bud. C-11, p. 0.1
Politechnika Wrocławska © 2017