Logowanie

Wydział Informatyki i Zarządzania

Odbiór dyplomów krok po kroku

Formalności związane z odbiorem dyplomu załatwiane są w p. 1a16c w budynku B-4 w dniach:

  • wtorek - 10.00-12.00
  • środa - 12.00-14.00
  • czwartek - 10.00-12.00
  • Dodatkowy termin odbioru dyplomu ,odpisu oraz suplementu 7.10.2017 r. (sobota) w godz. 9 - 14

Absolwencie,

  • zdaj kartę obiegową oraz legitymację studencką*
  • przyjdź osobiście do p. 1a16c w budynku B-4 i własnoręcznie złóż podpis w Księdze  Dyplomów oraz na odpisie dyplomu przeznaczonym do akt,
  • odbierz dyplom, odpisy oraz pozostałe dokumenty.

Prawo do posiadania ELS mają studenci do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów, zaś w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia – do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów.

Uwaga! Do zamknięcia konta bibliotecznego wymagana jest legitymacja studencka i karta zobowiązań. W przypadku zagubienia karty należy pobrać jej duplikat w dziekanacie i obowiązkowo potwierdzić na niej brak zobowiązań w Wypożyczalni Głównej.

Politechnika Wrocławska © 2018