Logowanie

Wydział Informatyki i Zarządzania

Tematy prac dyplomowych

I stopień

Inżynieria Systemów

Zarządzanie

Zarządzanie - specjalność ZP
Zarządzanie - specjalność OM

obrona: czerwiec 2017 - recenzenci

II stopień

 Inżynieria Systemów

Zarządzanie

Dodatkowe dokumenty: 

Informatyka: I i II stopień » (wszystkie informacje dotyczące prac dyplomowych są dostępne na eportalu kierunku Informatyka)

Politechnika Wrocławska © 2017