Logowanie

Wydział Informatyki i Zarządzania

Zakres egzaminu dyplomowego

Zakres egzaminu dyplomowego znajduje się w serwisie Edukacja.CL » na koncie indywidualnym Studenta w zakładce Uczelnia - z lewej strony menu - Programy nauczania/plany studiów.

1. W parametrach wyszukiwania wiązki należy wybrać wiązkę, na której student studiuje (wiązka podpowiada się automatycznie - wybór dotyczy studiujących na różnych kierunkach).

2. W tabeli Programy nauczania/Plany studiów (dolnej) należy wybrać program nauczania. W pkt 9 pliku znajduje się Zakres egzaminu dyplomowego.

3. Zakres egzaminu dyplomowego jest zamieszczony również w plikach pt. Program studiów pod odpowiednim linkiem strony Wydziałowej pt. „Programy kształcenia dla cyklu kształcenia...”. Należy wybrać swój cykl kształcenia, swój kierunek, swój program.

Zakres egzaminu dyplomowego znajduje się w pkt 9. pliku Program studiów

Politechnika Wrocławska © 2018