Logowanie

Wydział Informatyki i Zarządzania

Koła naukowe

Na Wydziale Informatyki i Zarządzania działają liczne koła naukowe, w których studenci mają możliwość pogłębiania swojej wiedzy w interesującym ich zakresie.

Liczne koła naukowe związane z Wydziałem uczestniczą z powodzeniem w konkursach o specjalne granty dla kół naukowych, konferencjach, seminariach, warsztatach. Członkowie kół naukowych prowadzą projekty badawcze i komercyjne we współpracy z najważniejszymi firmami branży IT. 

Piast.NET

Nazwisko i imię opiekuna: dr inż. Bogumiła Hnatkowska

Rodzaj koła: wydziałowe

Studenckie Koło Naukowe „PROGRESSIVE”

Nazwisko i imię opiekuna: dr inż. Kazimierz Frączkowski

Rodzaj koła: międzywydziałowe

Koło Naukowe Uczenia maszynowego „Estymator"

Nazwisko i imię opiekuna: 

dr inż. Jakub Tomczak
dr inż. Adam Gonczarek

Rodzaj koła: wydziałowe

Studenckie Koło Naukowe „DanieE”- Dane i Eksploracja”

Nazwisko i imię opiekuna: dr hab. inż.  Przemysław Kazienko

Rodzaj koła: międzywydziałowe

Niezawodność i bezpieczeństwo systemów informatycznych

Nazwisko i imię opiekuna: prof. Ireneusz Jóźwiak

Rodzaj koła: wydziałowe

OSD Online systems developers

Nazwisko i imię opiekuna: dr inż. Ziemowit Nowak

Rodzaj koła: wydziałowe

BMI (Biomedical Informatics)

Nazwisko i imię opiekuna: dr inż. Martin Tabakow

Rodzaj koła: wydziałowe

Wirtualna rzeczywistość

Nazwisko i imię opiekuna: dr inż. dr inż. Kazimierz Choroś

Rodzaj koła: wydziałowe 

Studenckie Koło Naukowe "UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE"

Nazwisko i imię opiekuna: dr inż. Małgorzata Rutkowska - Podołowska 

Rodzaj koła: wydziałowe

Studenckie Koło Naukowe "Zarządzanie Projektami"

Nazwisko i imię opiekuna: dr inż. Jan Betta

Rodzaj koła: wydziałowe

Koło Naukowe Interakcji Człowiek-Komputer

Nazwisko i imię opiekuna: dr hab. inż. Janusz Sobecki, prof. PWr

Rodzaj koła: wydziałowe

Studenckie Koło Naukowe Zarządzania "Unstoppable"

Nazwisko i imię opiekuna: 

dr inż. Anna Zgrzywa-Ziemak
dr. inż. Katarzyna Walecka-Jankowska

Rodzaj koła: wydziałowe

Koło Naukowe Nauk Zarządzania Kontraktem "Consensus"

Nazwisko i imię opiekuna: dr Aldona Dereń

Rodzaj koła: wydziałowe

Koło Naukowe Inżynieria Oprogramowania Sens (Software Engineering Society)

Nazwisko i imię opiekuna: dr inż. Wojciech Thomas

Rodzaj koła: międzywydziałowe

Koło Naukowe "Oracle"

Nazwisko i imię opiekuna: dr inż. Lech Tuzinkiewicz

Rodzaj koła: wydziałowe

Koło Naukowe Technologii Mobilnych, Multimedialnych i Komunikacyjnych "TeMoMuKo"

Nazwisko i imię opiekuna: dr inż. Krzysztof Waśko

Rodzaj koła: wydziałowe

http://temomuko.pwr.wroc.pl 

Koło naukowe MIT - Mobile Information Technologies

Nazwisko i imię opiekuna: dr inż. Paweł Świątek

Rodzaj koła: wydziałowe

Koło Naukowe FUTURES

Nazwisko i imię opiekuna: 

dr hab. inż., prof. nadzw. PWr Zofia Wilimowska
mgr Katarzyna Gwóźdź

Rodzaj koła: wydziałowe

www.futures.pwr.wroc.pl 

futures@futures.pwr.edu.pl 

Politechnika Wrocławska © 2017