Logowanie

Wydział Informatyki i Zarządzania

Wybór ścieżki - Inżynieria Systemów

Uwaga Studenci 2 semestru I stopnia studiów stacjonarnych na kierunku
INŻYNIERIA SYSTEMÓW

Szanowni Państwo,

w roku akademickim 2016/2017 dla studentów drugiego semestru studiów stacjonarnych w ofercie dydaktycznej (przewidzianych do uruchomienia ścieżek) umieszczono do wyboru następujące ścieżki kształcenia:

Decyzją Prodziekana ds. Dydaktyki zostały przydzielone ścieżki kształcenia. Szczegółowe informacje w poniższym pliku

Podział ścieżek kształcenia

W dniach 3 oraz 4 kwietnia 2017 r. odbędzie się wybór ścieżki kształcenia (według „Zasad wyboru ścieżki kształcenia na studiach I stopnia na kierunku Inżynieria Systemów”

 • Proces wyboru dokonuje się w następujący sposób:

  1. Student pobiera deklarację wyboru ścieżki ze strony Wydziału z zakładki studenci/do pobrania 2. Student w deklaracji wskazuje swoje preferencje, w stosunku do wszystkich ścieżek z listy „ścieżek przewidzianych do uruchomienia”.
  3. Wskazanie preferencji odbywa się przez określenie wag ścieżek w skali od „1” do „Z”
  (Z –liczba ścieżek obecnie Z=5) gdzie „1” oznacza najwyższą preferencję natomiast
  „Z” oznacza najniższą preferencję.
  4. Wypełnioną deklarację wyboru ścieżki należy złożyć do dnia 4 kwietnia 2017 w Dziekanacie
  u Pani Magdaleny Buckiej-Oleszko w p. 1a9 w budynku B-4 w godzinach pracy Dziekanatu.  

  Warunkiem uruchomienia ścieżek jest:


  • SL, SS - zgłoszenie chęci studiowania danej ścieżki przez: co najmniej 30 osób jednak grupa nie może być liczniejsza niż 50 osób
  • SSU - zgłoszenie chęci studiowania danej ścieżki przez: co najwyżej 30 osób
  • SE, PB - uruchomione bez wskazania minimalnej liczby studentów

  Osoby, które nie dokonały wyboru ścieżki kierowane są arbitralnie przez Prodziekana ds. Dydaktyki do jednej z utworzonych ścieżek.

  Plan studiów na kierunku Inżynieria Systemów wraz ze ścieżkami jest dostępny na stronie Wydziału w zakładce Programy kształcenia dla cyklu kształcenia 2016/2017/Inżynieria Systemów.

 • Pełnomocnik Dziekana

 • ds. kierunku Inżynieria Systemów 
  prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Świątek 

   

  Załączniki:

  Deklaracja wyboru ścieżki kształcenia

 • Zasady wyboru ścieżki kształcenia na studiach I stopnia stacjonarnych na kierunku Inżynieria Systemów 

  Wybór ścieżki kształcenia

   

 
Politechnika Wrocławska © 2018