Logowanie

Wydział Informatyki i Zarządzania

Administracja Wydziału

Sekretariat Dziekana
budynek_b4_z_gory.jpgmgr inż. Laila Pisara
e-mail: ­Wydz.Inf.Zarz@pwr.edu.pl
bud. B-4, pokój 405
tel. 71 320 35 04
fax  71 320 42 95

Dziekanat
mgr inż. Beata Cybulska - Kierownik
e-mail: Beata.Cybulska@pwr.edu.pl
bud.  B-4, pokój 1a15
tel. 71 320 33 39 

Dział Kadr
mgr inż. Aleksandra Peczeniuk
e-mail: Aleksandra.Peczeniuk@pwr.edu.pl
bud. B-4, pokój 406
tel. 71 320 42 95

Administracja
mgr inż. Alicja Książek-Wiatrowska - Dyrektor
e-mail: Alicja.Ksiazek-Wiatrowska@pwr.edu.pl
bud. B-4, pokój 408
tel. 71 320 42 18

Biuro Komunikacji Wewnętrznej i Zewnętrznej Wydziału
mgr Dorota Matloch
e-mail: Dorota.Matloch@pwr.edu.pl
bud. B-4, pokój 408
tel. 71 320 45 00 

Finanse
mgr inż. Ewelina Zielony - Kierownik
e-mail: Ewelina.Zielony@pwr.edu.pl
bud. B-4, pokój 1a12
tel. 71 320 46 49

Biblioteka Informatyki i Zarządzania
mgr Ewa Zysek-Nockowska
e-mail: Ewa.Zysek-Nockowska@pwr.edu.pl
bud. B-4, pokój 351 
tel. 71 320 40 34

 

Politechnika Wrocławska © 2018